ماژول های فیبر نوری(تعریفSFP)

ماژول های فیبر نوری(تعریفSFP) تفاوتهای بین SFP .SFP+.XFP.مزایا نحوه ارتباط و تصاویر جدول شماره۱: مقای...

فیبر نوری

فیبر نوری یک فیبر نوری یک رشته شفاف نازک است،. که معمولا از شیشه یا پلاستیک، برای انتقال نور سا...

فیبر نوری

فیبر نوری   ADDITIONAL POLISHING TECHNIQUE COMMENTS More recent polishing techniques indicate that the aggressive . epoxy removal and ferrule forming steps t...

روند رشد تکنولوژی های باند پهن

روند رشد تکنولوژی های باند پهن روند رشد تکنولوژی های باند پهن .سهم تکنولوژی های مبتنی بر کابل ...

پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON

FTTH پارامترهای درطراحی شبکه FTTHبا تکنولوژیGPON جهت طراحی لینک با کیفیت بالا در یک شبکه FTTH، در نظر ...

کوپلرهای طول موج فیبر نوری

کوپلرهای طول موج فیبر نوری    با توجه به اینکه در شبکه GPON  در مسیر فروسو دو طول موج و درمسیر فر...

اسپلیترهای فیبر نوری PLC و FBT

به نام خدا اسپلیترهای فیبر نوری PLC و FBT اسپلیتر در مسیرفیبر­­نوری قرار گرفته. و امکان ارائه سرو...

اسپلیتر های فیبر نوری LGX یا خشابی

                 اسپلیترهای فیبر نوری LGX یا خشابی که به آنها  Plug in و modular هم گفته می شوند. ، در ...

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH مطابق با دستورالعمل های  شرکت...

Optical Fiber Identifier (OFI)

آشنایی با ابزار Optical Fiber Identifier (OFI) ابزار Optical Fiber Identifier یک ابزار کاربردی و ضروری برای نصب و نگهدا...