به نام خدا

 

کیف ابزار فیبرنوری مخصوصFTTH

کیف ابزار  فیبرنوری مخصوص کارتکنسین

فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. قلم نوری
 2. کاترفیبرنوری
 3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
 4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
 5. استریپر کابل دراپ
 6. ظرف محتوی الکل فشاری
 7. شابلون(Fast connector)
 8. دوربر کابل
 9. تمیزکننده کانکنور
 10. تمیزکننده آدابتور
 11. قیچی
 12. سیم چین
 13. دم باریک
 14. انبر دست۱۵٫
 15. پیچ گوشتی

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

iranfiber.ir

فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. قلم نوری
 2. کاترفیبرنوری
 3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
 4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
 5. استریپر کابل دراپ
 6. ظرف محتوی الکل فشاری
 7. شابلون(Fast connector)
 8. دوربر کابل
 9. تمیزکننده کانکنور
 10. تمیزکننده آدابتور
 11. قیچی
 12. سیم چین
 13. دم باریک
 14. انبر دست۱۵٫
 15. پیچ گوشتی

iranfiber.ir

 

 

کیف ابزار فیبرنوری مخصوصFTTH

کیف ابزار  فیبرنوری مخصوص کارتکنسین

فیبرنوری شامل ۱۶قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

  1. قلم نوری
  2. کاترفیبرنوری
  3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
  4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
  5. استریپر کابل دراپ
  6. ظرف محتوی الکل فشاری
  7. شابلون(Fast connector)
  8. دوربر کابل
  9. تمیزکننده کانکنور
  10. تمیزکننده آدابتور
  11. قیچی
  12. سیم چین
  13. دم باریک
  14. انبر دست۱۵٫
  15. پیچ گوشتی

  iranfiber.ir

کیف ابزار  فیبرنوری مخصوص کارتکنسین

فیبرنوری شمال ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

  1. قلم نوری
  2. کاترفیبرنوری
  3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
  4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
  5. استریپر کابل دراپ
  6. ظرف محتوی الکل فشاری
  7. شابلون(Fast connector)
  8. دوربر کابل
  9. تمیزکننده کانکنور
  10. تمیزکننده آدابتور
  11. قیچی
  12. سیم چین
  13. دم باریک
  14. انبر دست۱۵٫
  15. پیچ گوشتی

کیف ابزار  فیبرنوری مخصوص کارتکنسین

فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

  1. قلم نوری
  2. کاترفیبرنوری
  3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
  4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
  5. استریپر کابل دراپ
  6. ظرف محتوی الکل فشاری
  7. شابلون(Fast connector)
  8. دوربر کابل
  9. تمیزکننده کانکنور
  10. تمیزکننده آدابتور
  11. قیچی
  12. سیم چین
  13. دم باریک
  14. انبر دست۱۵٫
  15. پیچ گوشتی

iranfiber.ir