• استفاده از فیبر نوری

 • استفاده از فیبر نوری Feeder Cable از مشترک به مراکز مخابراتی مرتبط می شود.
 • در فنّّاوریGPON ارتباطات به روش توپولوژی Point-To-Multipoint برقرار می شود.
 • :Fiber To The Building (FTTB) هر پایانه نوری در ساختمان .
 • با یک فیبر اختصاصی به پورتی روی تجهیزات مرکز وصل شده .
 • و یا از طریق یک اسپلیتر نوری و Feeder Cable به مرکز مخابراتی متصل می شود.
 • در روش FTTB اتصالات سیستم های مشترکین در ساختمان و مرکز مخابراتی فیبر نوری نبوده و می تواند.
 • از نوع کابلهای مسی باشد.)کابل کواکسیال یا UTP( و این ارتباطات  .
 • با استفاده از برخی روشهای انتقال مناسب وبا استفاده ازفضای موجود در کابلکشی در ساختمان)بین طبقات برقرار می شود .
 • در بعضی موارد ،سوئیچ های ساختمان ها به صورت مجزا به مرکز مخابراتی متصل نیستند .
 • و به منظور استفاده از فیبرهای موجود در توپولوژی های خاص، در یک ساختار حلقه ای یا زنجیره ای به هم متصل می شوند .
 • که سبب صرفه جویی در مصرف فیبرها و پورت هایOLT  در مراکز می گردد.

اهمیت کلی برقراری مستقیم فیبر از طریق اسپلیترهای نوری بدون استفاده از سوئیچ هایی در ساختمان،.

مفهوم اتصال از خانه تا مرکز و یا همان سناریوی FTTH است.

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

 • استفاده از فیبر نوری

 

 • :Fiber To The Curb (FTTC) هر سوئیچ / یا مالتی پلکسر اکسس (DSLAM) DSL که معمولاً در خیابان قرار می گیرد.
 • از طریق یک فیبر نوری یا زوج فیبر به OLT متصل شده و از طریق اتصالات ۱۰G ویا ۱G ترافیک مجتمع شده را منتقل می کند.
 • ارتباط تجهیزات نصب شده در خیابان(FTTC)تا مشترک نوری نیستند.
 • و با استفاده از فنّّاوریVDSL2 یا VDSL2 Vectoring، از طریق کابلهای  مسی منتقل می گردند.

به این نوع ساختار به دلیل این که به المان های شبکه اکتیو نیازمند است، گاهی عنوان “اتر نت اکتیو”  اطلاق می شود.

 • (:Fiber To The Distribution Point (FTTdp این راهکار طی دو سال اخیر ارائه شده است.
 • در این روش اتصالOLT  مرکز مخابراتی از طریق کابل نوری به نقطه توزیع و از نقطه توزیع به کاربر نهایی با استفاده از زیرساخت مسی موجود انجام می شود. نقاط توزیع

می توانند یکHand-Hole در زیرزمین یا یک Drop Box باشد که روی یک تیرک یا ساختمان قرار می گیرد متصل می گردند.

این نوع معماری فنّّاوری VDSL یا G.Fast برای مسافت کوتاهی که کمتر از m 250است را می تواند پشتیبانی کند .

از این رو که ساختار FTTH/B به دلیل مقیاس  پذیری نامحدود مجازی اش به  عنوان معماری هدف در بلند مدت در نظر گرفته شده است.

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.