دستورالعمل کابل کشی فیبرنوری داخلی ساخنمان های مسکونی با سلام پس از ارائه اولین دستورالعمل کابلکشی مخابراتی ساختمان های مسکونی.

و تجاری و ارائه هندبوک شبکه که با حمایت بی دریغ جناب آقای مهندس خلیلی معاونت محترم شبکه.

منطقه تهران    FT TH جناب آقای مهندس محسنی مدیریت محترم اداره کل نظارت.

آزمایش و تحویل همچنین همکاری متخصصین این حوزه خصوصاً مهندس علی اصغر اسدی، مهندس علی رشیدزاده و مهندس فرامرز نیکو بنیاد .

جهت آگاهی همکاران محترم مخابرات منطقه تهران تهیه و ارائه گردید، .

اینک نسخه دوم با FT TH دستورالعمل کابلکشی داخلی ساختمان های مسکونی.

و تجاری با دیدگاه سیستم های ذکر جزئیات بیشتر و مباحث عملیاتی تهیه و تقدیم حضور همکاران گرامی می نماییم.

مستند مذکور خالی از اشکال نبوده لذا ارائه هرگونه پیشنهاد در ، .

بی شک با توجه به محدودیت زمانی راستای بهبود مطالب مطروحه مزید امتنان خواهد بود.
و من ا… التوفیق بهروز اسم خانی ۱۳۹۵ آذر

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

دستورالعمل کابل کشی فیبرنوری داخلی ساخنمان های مسکونی

کلیات
» کابلکشی مخابراتی ساختمانهای مسکونی «
ارائه راه کارهایی جهت طراحی و اجرای سیستم های کابلکشی .

، هدف از تدوین این دستورالعمل با توجه به امکانات موجود در Ftth مخابراتی به منظور پشتیبانی.

از سیستم های ساختمان های یک و یا چند واحدی و یا تجاری می باشد.

جهت تدوین این دستور العمل از ANSI/TIA 570B استانداردهای ANSI/TIA 568B , و D , ITU-T 7 .

و هندبوک ورژن D و نشریه شماره D&O Committee Revision date: 16/02/2016 FTTH Council Europe .

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ۱۱۰-۲ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استفاده شده است.

لزوم استفاده فیبر نوری در خانه ها مسکونی برای خانه های امروزی که انتظار می رود به محیط های هوشمند تبدیل شوند.

(خانه های هوشمند) استفاده از زیرساخت های مخابراتی یک امر ضروری است ،.

یک خانه هوشمند خانه ای است که به صورت خودکار و یا به صورت کنترل از راه دور محیط و لوازم زندگی را مدیریت کند.

که این مدیریت شامل دما، روشنایی، سیستم های چندرسانه ای و امنیتی، درب و پنجره و همچنین موارد متعدد دیگر می شود.

مدل مرجع کابلکشی فیبر نوری در خانه مدل مرجع استفاده شده .

براساس استاندارد بین المللی برای مشخص کردن عناصر زیرساخت های فیزیکی و فرآیندها به شرح ذیل ارائه شده است.

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.-

دستورالعمل کابل کشی فیبرنوری داخلی ساخنمان های مسکونی