پروژه های فیبر نوری

پروژه های مرتبط با شرکت ارتباطات زیرساخت

پروژه مفصل بندی فیبر نوری کوهپایه – نایین(از توابع استان اصفهان)

مفصل بندی و فیوژن  دو کابل 48 رشته بین دو شهر کوهپایه و نایین  به  مسافت 80 کیلومتر

تعداد مفصل فیوژن شده :42 عدد مفصل  48 رشته با دستورالعمل شرکت ارتباطات زیر ساخت.

پروژه مفصل بندی فیبر نوری انار – رفسنجان(از توابع استان کرمان)

مفصل بندی و فیوژن  دو کابل 48 رشته بین دو شهر انار – رفسنجان به  مسافت 82 کیلومتر

تعداد مفصل فیوژن شده :45دد مفصل  48 رشته با دستورالعمل شرکت ارتباطات زیر ساخت

پروژه مفصل بندی فیبر نوری بیاضیه – انار(از توابع استان یزد)

مفصل بندی و فیوژن  دو کابل 48 رشته بین دو شهر بیاضیه – انار به  مسافت 78 کیلومتر

تعداد مفصل فیوژن شده :40 عدد مفصل  48 رشته با دستورالعمل شرکت ارتباطات زیر ساخت


پروژه های مرتبط با شرکت ملی گاز و نفت ایران

مفصل بندی و فیوژن کابل فیبر نوری 24 رشته بین شهرهای بادرود تا قم به مسافت 120 کیلومتر

تعداد مفصل فیوژن شده: 32 مفصل

تعداد محل های پیاده سازی : 8 نقطه

فیوژن و راه اندازی فیبر نوری توربین های ایستگاه تقویت فشار منطقه 2 پاتاوه یاسوج

پیدا کردن محل خرابی،مفصل بندی و فیوژن کابل فیبر نوری بین چاه نفت سروستان تا پالایشگاه شیراز به مسافت 103 کیلومتر

تعداد مفصل فیوژن شده:69 عدد

تعداد RTU  پیاده سازی شده:10


پروژه های فیبر نوری و شبکه درون سازمان ها

به دلیل حفظ اطلاعات امنیتی سازمانها فقط به نام برخی از  آنها اشاره میشود:

  • شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • دانشگاه پیام نور اصفهان
  • دانشگاه پیام نور خوانسار
  • مجتمع صنایع اپتیک اصفهان
  • مجتمع معدن طلای موته
  • دانشگاه آزاد میمه
  • بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد
  • کارخانه گلنور(تولید کننده تجهیزات روشنایی نسل نو ایران)