درباره ما

ایران فایبر در یک نگاه

ایران فایبر در یک نگاه ایران فایبر در یک نگاه مجموعه اي است جهت تامین انواع خدمات و تجهیزات، آموزش، اشتراك دانش، راه اندازي، نگهداري، پشتیبانی و سایر خدمات مرتبط با شبکه های نوری. یکی از مهمترین اهداف ایران فایبر ارتقاء سطح آگاهی جامعه ی متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در مورد مفهوم FTTH میباشد.

اگر بخواهیم فعالیتهاي ایران فایبر را دسته بندي کنیم میتوانیم به شکل زیر آنها را نام ببریم:

– طراحی، مشاوره و اجراي پروژههاي مخابرات نوري براي شرکتهاي مخابراتی.

– ارائه مشاوره و انواع خدمات لازم جهت استفاده ازسرویس FTTH در ساختمانهاي مسکونی و تجاري.

– تامین تجهیزات مورد استفاده در انواع شبکه هاي نوري، به ویژه FTTH که برخی از آنها از طریق واردات تامین و توزیع میگردد و برخی دیگر در داخل
کشور توسط ایران فایبر تولید میشود.

– ارتقاء و ترویج دانش فنی و کاربردي مخابرات نوري در بین متخصصان و عموم جامعه به دلیل آینده دار بودن و اهمیت بالاي آن.

 مزایای ایران فایبر

ایران فایبر در یک نگاه

ایران فایبر در یک نگاه نگاه فعالیت این شرکت به طور تخصصی در مورد شبکه هاي مبتنی بر فیبر نوري است و از فاکتورهاي کمی و کیفی لازم جهت ارائه
هرچه بهتر خدمات و محصولات خود به بازار هدفش برخوردار است. برخی از مزیتهاي ایران فایبر که آن را از سایر رقبا متمایز می سازد به شرح زیر است:
– تشکیل شده از متخصص ترین افرادِ کشور در حوزه شبکه هاي نوري

– محدود کردن محصولات و خدمات خود به تخصص اصلی خود، یعنی شبکه هاي نوري

– داراي برنامه بلندمدت و علمی جهت بالا بردن سهم خود در بازار

– در اختیار قرار دادن منابع آموزشی و برگزار کننده کلاسهاي آموزشی

– تامین طیف کاملی از محصولات و خدمات مربوط به نسل جدید ارتباطات ثابت (FTTH)

– انجام تحقیقات و مطالعات مستمر علمی و همگام بودن با آخرین تکنولوژیهاي روز شبکه هاي مبتنی بر فیبر نوري

ایران فایبر در یک نگاه

تاریخچه ایران فایبر

ایران فایبر در یک نگاه (با نام رسمی بهبود ارتباط چهلستون) با هدف انجام فعالیتهاي مختلف مبتنی بر مشاوره، طراحی شبکه، تامین تجهیزات و انواع خدمات
فنی مهندسی در حوزه شبکه هاي نوري در سال 1385 در اصفهان تاسیس گردید.

بنیانگذاران این شرکت متشکل از متخصصین مختلف در رشته هاي مهندسی مخابرات، فوتونیک و مدیریت کسب و کار میباشند. این شرکت همواره همقدم
بودن با تکنولوژیهاي روز دنیا را سرلوحه کار خود قرار داده است. و با شناسایی روندهاي جهانیِ مخابرات نوري، و انجام تحقیقات لازم خدمات و محصولات
خود را بسته به نیاز بازار طراحی و ارائه مینماید.

با ظهور مفهوم FTTX و نزدیک شدن هر چه بیشتر فیبر نوري به درب منازل، ایران فایبر در سالهاي اخیر ماموریت اصلی خود را ارائه انواع خدمات و
محصولات در این حوزه می داند.

ایران فایبر در یک نگاه

مشتریان ایران فایبر

شرکتهای مخابراتی

مراکز صنعتی

پیمانکاران مخابرات

شرکتهای ارائه دهنده راهکارهای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجتمعهای تجاری، اداری و شاپینگ مال­ها

مجتمعهای مسکونی

شرکتهای ساختمانی و انبو­سازان

دانشجویان و علاقمند به مبحث مخابرات نوری

ایران فایبر در یک نگاه