خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH مطابق با دستورالعمل های  شرکت مخابرات ایران

 

odn
odn

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH

1- شناسايي محل نصب OLT (مرکز اصلی)

2- تقسيم محدوده مركز به زير نواحي و تعيين محل نصب FDT/ODC در زیر نواحی

3- تقسیم محدوده FDT به نواحی کوچکتر و تعیین محل نصب FAT در این نواحی

4- تعیین ظرفیت و نوع FAT  ( معمولا بین 12 تا 32 کر)

5- تائيد ظرفيت و نوع FDT/ODC (معمولا با ظرفيت بيشتر از 72 كر)

6- تائيد نوع كابل فيدر و تعداد كر آن ) پر كر . با ظرفيت هاي بالاي 72 كر(

7-  تائيد نوع كابل توزيع و تعداد كر آن (معمولا بين 24 تا 72 كر))

8- تایید نوع کابل DROP و تعداد کر آن

9- تهيه ليست تجهيزات ) اكتيو و پسيو(

10- ارسال طرح جهت ارزيابي توسط ارزياب منطقه

11- ارسال ليست تجهيزات اكتيو جهت تامين

12- تحويل طرح پسيو به پيمانكار واجد شرايط جهت اجرا

 

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH

1- شناسايي محل نصب OLT (مرکز اصلی)

2- تقسيم محدوده مركز به زير نواحي و تعيين محل نصب FDT/ODC در زیر نواحی

3- تقسیم محدوده FDT به نواحی کوچکتر و تعیین محل نصب FAT در این نواحی

4- تعیین ظرفیت و نوع FAT  ( معمولا بین 12 تا 32 کر)

5- تائيد ظرفيت و نوع FDT/ODC (معمولا با ظرفيت بيشتر از 72 كر)

6- تائيد نوع كابل فيدر و تعداد كر آن ) پر كر . با ظرفيت هاي بالاي 72 كر(

7-  تائيد نوع كابل توزيع و تعداد كر آن (معمولا بين 24 تا 72 كر))

8- تایید نوع کابل DROP و تعداد کر آن

9- تهيه ليست تجهيزات ) اكتيو و پسيو(

10- ارسال طرح جهت ارزيابي توسط ارزياب منطقه

11- ارسال ليست تجهيزات اكتيو جهت تامين

12- تحويل طرح پسيو به پيمانكار واجد شرايط جهت اجرا

 

خلاصه فرآیند طراحی شبکه ODN در FTTH

FTTH

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید