ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

با پیشرفت روزافزون تکنولوژي و پس از تولید گجت هاي مختلف یکی از مهم ترین خصوصیات آن ها، مقاومت دستگاه در شرایط محیطی می باشد .

و مسلما دستگاهی که مقاومت کمی دارد در هر شرایطی قابل استفاده نیست؛ در این میان ممکن است.

براي بسیاري از شما هم اتفاق افتاده باشد.

که شنیده باشید این موبایل ضد آب می باشد و یا ساعت هوشمند یک شرکت ضد ضربه عرضه شده است .

و اگر به مشخصات محصولات الکترونیک توجه کنید ،درجه حفاظتی یا IP آن را خواهید دید.

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبتIP

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

از این رو و با توجه به تعاریف متفاوت و متنوعی که در استاندارد  IP وجود دارد،

تصمیم گرفتیم جهت روشن شدن مساله و راهنمایی کاربران این طیف محصولات، خوانندگان محترم را با مشخصه هاي IP آشنا سازیم؛ با گوشی شاپ همراه شوید.

گفتنی است سیستم درجه بندي IP از یک عدد دو رقمی تشکیل شده است .

و هر یک از این ارقام نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در مقابل یک عامل است؛ .

در واقع عدد اول سطح مقاومت در برابر گرد و غبار و عدد دوم سطح مقاومت در برابر آب و رطوبت را مشخص می کند .

که عدد مقاومت در برابر گرد و غبار از 0 تا 6 و عدد مقاومت در برابر آب از 0 تا 9 متغیر است.

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP
ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP
ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP
ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP
ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

 

ضریب نفوذمقاومت دستگاها درمقابل گردوغبار و رطوبت IP

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید