استاندارد G.657

یکی از استاندارهای معرفی شده کابل‌های فیبر نوری در ITU، استاندارد G.657 می‌باشد.

برای آشنایی بیشتر با این استاندارد، در ادامه به بررسی استانداردهای کابل‌های فیبر نوری ITU پرداخته شده است.

استانداردهای کابل‌های فیبر نوری ITU

استانداردهای معرفی شده کابلهای فیبر نوری سنگل مد در ITU بر اساس یک سری تعاریف نظریه‌ای پایه گذاری شده اند.

که به خواص هندسی و خواص انتقالی کابل‌های فیبر نوری تک حالته و چند حالته نیز می‌پردازند.

به عنوان مثال استاندارد G.657 که در کابلهای دراپ FTTH مصرف زیادی دارد از جمله این استانداردها میباشد.

چهار نظریه مهم به شرح زیر است:

ITU G.651  پوشش فیبر نوری چند حالته با ضریب شکست تدریجی با قطر 50/125 میکرون.
ITU G.652 پوشش فیبرهای تک حالته NDSF (فیبرهای بدون پاشندگی شیفت یافته).

این نوع فیبر در دهه 1980 مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

بهینه سازی در محدوده طول موج 1310 نانومتر و همچنین کاهش پیک جذب در طول موج 1400 نانومتر از دستاوردهای این استاندارد.

نسبت به G.651  می باشد. این استاندارد خود به زیر شاخه های زیر تقسیم می‌شود:

استاندارد G.657

تضعیف کمتر از 0.5db در طول موج nm 1550

اتلافات خمش کمتر از 0.5db در طول موج nm 1550

پاشندگی مد قطبش کمتر از 0.5 ps/sqrt(km)

G.652B:

تضعیف کمتر از 4.0 / 35.0 / 4.0 در طول موج‌های nm 1310 / nm 1550 / nm 1625

اتلافات خمش کمتر از  dB5.0 در طول موج nm 1625

پاشندگی مد قطبش کمتر از ps/sqrt(km) 2.0

G.652C:

تضعیف کمتر از 4.0  در محدوده طول موجی nm 1310 تا nm 1625 و کمتر از 3.0 در طول موج‌ nm 1550

اتلافات خمش کمتر از dB 5.0 در طول موج nm 1625

پاشندگی مد قطبش کمتر از ps/sqrt(km) 5.0

G.652D  (تمام موارد بالا را پوشش می‌دهد):

استاندارد G.657

تضعیف کمتر از 4.0 در محدوده طول موج nm 1310 تا nm 1625 و کمتر از 3.0 در طول موج‌ nm 1550

اتلافات خمش کمتر از dB 5.0 در طول موج nm 1625

پاشندگی مد قطبش کمتر از ps/sqrt(km) 2.0

ITU G.653  پوشش فیبرهای نوری تک حالته DSF (فیبر با پاشندگی شیفت یافته).

در این استاندارد پاشندگی و همینطور تضعیف در محدوده طول موج  nm1550 به حداقل رسیده است.

همچنین استفاده از این کابلها برای مسافت طولانی امکان پذیر است.
ITU G.654  پوشش فیبر تک حالته  ZDF(فیبرها با پاشندگی صفر) .

در محدوده طول موج nm 1300 که اتلاف به حداقل رسیده و در محدوده طول موج  nm 1500- nm 1600 بهینه سازی شده است.
ITU G.655  پوشش فیبرهای نوری تک حالته NZ-DSF (فیبرها با پاشندگی غیر صفر شیفت یافته)،.

که مزیت ویژگی پاشندگی آن  منجر به سرکوب رشد اثر ترکیب چهار موج (FWM) می‌شود.

که یک مشکل برای سیستم های WDM بشمار میرود.

استاندارد G.657

NZ-DSF از سیگنالهای توان بالا و مسافت های طولانی تر،و همچنین کانالهای DWDM (WDM متراکم) با نرخ Gbits/sec 10 یا بالاتر را پشتیبانی می کند.

G.655برای WDMها بهینه شده است و برای مسافت طولانی اجرا می شود .

مانند کابل‌های اقیانوس پیما. ازپاشندگی آنها برای کاهش اثر FWM استفاده می‌شود، FWM در سیستم های DWDM زمانی رخ می دهند.

که سه طول موج برای تولید طول موج چهارم ترکیب شده که منجر به تداخل و همپوشانی با سیگنال اصلی می‌شود.

ITU G.657

این استاندارد مربوط به پوشش فیبرهای نوری تک حالته غیر حساس به خمش می باشد.

و میزان تحمل خمش کابلها را بر اساس حد اقل شعاع خمش دسته بندی می کند. استاندارد G.657 به دو دسته G.657A و G.657B تقسیم می شود.

G.657A از لحاظ ویژگیهای تضعیف مطابق G.652D می باشد.

ولی سری G.657B ویژگیهای فیزیکی خاص خود را دارد و بیشتر برای شبکه های محلی با برد کمتر از 1 کیلومتر استفاده می شود.

از لحاظ تحمل میزان خمش استانداردهای G.657 ویژگیهای زیر را دارند: (توجه داشته باشید که حداقل شعاع خمش هر چه کمتر باشد بهتر است)

  • G.657.A1( شعاع حد اقل طراحی mm 10)
  • G.657.A2( شعاع حد اقل طراحی mm 5.7)
  • G.657.B2( شعاع حد اقل طراحی mm 5.7)
  • G.657.B3( شعاع حد اقل طراحی mm 5 )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید