كابلکشي مخابراتي ساختمانهای مسکوني »

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ارائه راه کارهایی جهت طراحی و اجرای سیستم های کابلکشی مخابراتی.

به منظور پشتیبانی از سیستم های FTTH/B با توجه به امکانات موجود در ساختمان های یک و یا چند واحدی و یا تجاری می باشد.

جهت تدوین این دستور العمل از استانداردهای ANSI/TIA 570B , D , ITU-T و ANSI/TIA 568B , D و هندبوک ورژن .7

D&O Committee Revision date: 16/02/2016 FTTH Council Europe و نشریه شماره 2-110 دفتر نظام.

فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استفاده شده است.

 

لزوم استفاده فیبر نوری در خانه ها مسکوني

برای خانه های امروزی که انتظار می رود به محیط های هوشمند تبدیل شوند).

خانه های هوشمند( استفاده از زیرساخت های مخابراتی یک امر ضروری است، یک خانه هوشمند خانه ای است .

که به صورت خودکار و یا به صورت کنترل از راه دور محیط و لوازم زندگی را مدیریت کند که این مدیریت شامل دما، روشنایی .

،سیستم های چندرسانه ای و امنیتی، درب و پنجره و همچنین موارد متعدد دیگر می شود.

 

مدل مرجع كابلکشي فیبر نوری در خانه

مدل مرجع استفاده شده براساس استاندارد بین المللی برای مشخص کردن عناصر زیرساخت های فیزیکی و فرآیندها به شرح ذیل ارائه شده است.

 

 

با توجه به این مطلب که بازه طراحی در ساختمان های شهری بسیار متنوع می باشد.

و طراحی ها با توجه به نیازها و تعداد مشترکین تغییر می کند، در ذیل به طور نمونه چندین روش طراحی شبکه  را به صورت نمونه ارائه شده است.

كابلکشي مخابراتي ساختمانهای مسکوني »

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید