چگونگی محاسبه طول مسیر

چگونگی محاسبه طول مسیر محاسبات و طراحی ODN  و همچنین تبدیل واحدها نیاز به دانش و تجربه کافی  داشته .

و با توجه به اطلاعات کامل اجزاء شبکه امکان پذیر خواهد بود بنابراین توصیه می گردد.

جهت جلوگیری از مواجه با مشکل در توسعه و نگهداری  از ابتدا به مکتوب کردن اطلاعات و درج در نرم افزار و یا پروندهای مناسب اقدام لازم صورت پذیرد.

و حتماً باید با طراحان اداره کل طراحی مشورت های لازم صورت پذیرد،.

در ضمن حداکثر طول مجاز  مسیر بر اساس محدودیت های  موجود در سیستم های GPON بایستی ۲۰km در نظر گرفته شود.

نکات مهم:  که در طراحی شبکه موارد ذیل بایستی در محاسبات در نظر گرفته شود به شرح ذیل می باشد.

واحد دسی بل

جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

چگونگی محاسبه طول مسیر

توان نوری، تضعیف توان و افت نوری بر حسب واحد دسی بل سنجیده می شوند.

توان در واحد دسی بل برابر لگاریتم )بر مبنای ۱۰( توان )به وات ( تعریف می شود.

در مخابرات، سیگنال نوری ارسالی فوق العاده کم قدرت و از مرتبه میلی وات است.

برای حالتی که توان نقطه مرجع برحسب میلی وات است، واحد db بر حسب dbm بیان می شود:

هنگام جمع و تفریق db ها و dbm ها باید نهایت دقت به نحوه ترکیب و ادغام واحدها به عمل

آید. واحدهای دسی بل زمانی جمع پذیر هستند که آرگومان آنها در هم ضرب شده باشند ،.

بنابراین اگر واحدهای db به طور صحیح به کار نشوند، نتیجه محاسبات کاملاً غلط از کار در خواهد آمد ۱۰ dbm = 10 log(10mw) است. برای مثال:

  • dbm ها را می توان از هم کرد واحد بر حسب db است.
  • یک db را می توان به یک dbm اضافه کرد واحد بر حسب dbm است.
  • چگونگی محاسبه طول مسیر

  • جهت آگاهی از موجودی انبار، قیمت کالاها و یا ثبت سفارش خرید به کانال تلگرام ما بپیوندید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید