اسپیلیتر

ایران فایبر اولین و تنها تولید کننده اسپلیترهای نوری در کشور می باشد. اسپلیتـر نــوری کالایـی High-Tech بـوده و مهمـتریـن اِلمــان مـورد استفــاده در شبکـه های (PON (Passive Optical Network محسوب می شونـد. چـرا کـه اسپلیتـر با تفکیـک تـوان سیگنـال نـوری امکـان ایجاد ساختار Point to Multi Point را بوجود می آورد.

اسپلیترها از لحاظ شکل فیزیکی به سه نوع مینی تایپ یا قلمی، ABS و خشابی  تقسیم می شوند که هر کدام کاربرد خود را دارند.

پچ کورد و پیگتیل

در شبکه های نوری استفاده از کابلهای دارای کانکتور آماده (پچ کورد و پیگتیل) بسیار مهم است. چرا که بر خلاف کابلهای مسی کانکتوردار کـردن کابلهـا نیاز به ماشین آلات مخصوص دارد. همچنین مساله ی افت در شبکه های نوری بسیار حائز اهمیت است و کابلهایی که در کارخانـه کانکتورایـز می شـونـد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید