مشتریکارخانه
ایجاد توسطاکسترا
تاریخ تحویل27 فروردین 1398
مهارت هاماشین کاری/ خط تولید
وبسایتxtratheme.ir

مشاوره و طراحی

 

مهمترین مساله در شبکه های FTTH، طراحیِ درست و علمی شبکه میباشد.با توجه به اینکه فیبر نوری تفاوتهای زیادی با کابلهای مسی دارد،و در خیلی از پارامترها همچون میزان خمش، تاثیر نوع فیبر انتخابی در کیفیت، اتصالات مورد استفاده،مسائل مربوط به نگهداری و بسیاری موارد دیگر حساسیت بیشتری نسبت.به کابلهای مسی دارد، لذا طراحی دقیق و علمی جهت پایداری و کیفیت شبکه بسیار ضروری است.ایران فایبر با استفاده از کارشناسان و تکنسینهای متخصص در این حوزه،.بهترین شبکه های نوری ممکن را با توجه به نیاز و بودجه مشتریان طراحی مینماید.همچنین باعث افتخار ایران فایبر است .که جهت طراحی و یا آنالیز نیازمندیهای شبکه FTTH به خصوص در مورد ساختمانهای بزرگ نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی اقدام نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید