كابلکشي مخابراتي ساختمانهای مسکونی:

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ارائه راه کارهایی جهت طراحی و اجرای سیستم های کابلکشی مخابراتی.به منظور پشتیبانی از سیستم های FTTH/B با توجه به امکانات موجود در ساختمان های یک و یا چند واحدی و یا تجاری می باشد.

مشتریکارخانه
ایجاد توسطاکسترا
تاریخ تحویل27 فروردین 1398
مهارت هاماشین کاری/ خط تولید
وبسایتxtratheme.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید