شبکه ODN

شبکه ODN یا Optical Distribution Network شبکۀ بین OLT و ONT می باشد.

که کلیه ادوات لازم را شامل می شود. ODN  از مرکز مخابراتی شروع می شود .

و در نقاط تجمیع به صورت Point-to-Multi-Point به سمت مشترکین توزیع می گردد.

odn

شبکه ODN از سه بخش مرکز مخابراتی (CO)، قسمت خارج ساختمان (OSP)  و قسمت داخل ساختمان (ISP) تشکیل می شود.

OLT در مزکط مخابراتی قرار دارد و کابلهای خروجیِ پورتهای OLT به داخل ODF وصل می گردند.

ODF یا Optical Distribution Frame کابینتی است که به منظور مدیریت بهتر کابل کشی استفاده می شود.

پس از ODF کابلهای Feeder قرار دارند که معمولا دارای تعداد کُر های بالایی هستند.

و فیبرها را از مرکز به سمت شبکه توزیع خارج می کنند. از کابلهای فیدر به باکسهای FDT (یا ODC).

میرسیم که وظیفۀ توزیع کابلها در مقیاسهای پر ظرفیت را دارند.

شبکه ODN

همچنین در طول مسیرِ کابلهای فیدر حوضچه ها و مفصل هایی جهت مدیریت بهتر شبکه وجود دارند.

FDT ها کابلهای فیدر را به کابلهای Distribution تبدیل می کنند.

که از تعداد کُر کمتری نسبت به کابلهای Feeder برخوردارند و به مشترکین نزدیک تر هستند.

کابلهای توزیع که معمولا 24 الی 48 کُر هستند.

درون باکسهای FAT (یا OTB) که آخرین نقطه تجمیع قبل از ورود به ساختمانها هستند توزیع می گردند.

کابلهای Feeder و Distribution در قسمت OSP قرار دارند.

از FAT به بعد وارد قسمت ISP (Inside Plan)  یا Drop می شویم.

کابلهای خارج شده از FAT معمولاً 2 یا 4 کُر هستند.

چرا که هر کدام از آنها به داخل یک واحد مسکونی می رود .

و آخرین مرحله کابل کشی در شبکه ODN می باشد.

آخرین نقطه شبکه ODN پریز نوری یا ATB (یا OTO) می باشد .

که کابل دراپ به آن وصل میشود، و کاربر از طریق یک پچ کورد آن را به ONT وصل می کند.

شبکه ODN

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید